mandag 7. april 2008

JAZZ I BUKTVIK - plagiat avslørt!

Nye avsløringer kaster mørke skygger over sangeren Hans Koch-Hansens karrière. Etter å ha søkt i ulike jazz-databaser i Tyskland og Norge, er jeg blitt overbevist om at Hans Koch-Hansens storslager "Drøm", innspilt høsten 1938, er et simpelt plagiat av Abel Schwartz' "Traum" utgitt samme år i Tyskland. Den mest nærliggende forklaring er at Koch-Hansen hørte og kopierte melodien en gang i perioden 1938-39 da han oppholdt seg i Tyskland og arbeidet med å dubbe sangnumre i ulike UFA-filmer.

Informasjoner jeg har fått fra jazzeksperter i Tyskland tyder imidlertid på at Koch-Hansens tyveri også kan være av eldre dato. De opplyser at Schwartz' "Traum" var del av hans repertoar allerede i 1932 – i den perioden da han hadde fast engasjement ved nattklubben Metropol i Berlin. (Jeg har dermed klart å spore Schwartz etter at han forlot Norge høsten 1929.)

Det er med andre ord ikke umulig at Schwartz Swingorkester fremførte den allerede sommeren 1929 da de spilte på Buktvik Badehotell. Siden Koch-Hansen påviselig ikke har vært i Tyskland før 1938-39, men var gjest på badehotellet i 1929 (Historielaget har funnet gjesteboken for det aktuelle år), tyder alt på at han kopierte melodien den sommeren. Koch-Hansen kan skrevet den ned etter hukommelsen eller kanskje til og med i all hemmelighet "lånt" orkestermusikernes noter for å skrive den av.

3 kommentarer:

Arnfinn Pettersen sa...

Men hva drømte han om?

Lord Bassington-Bassington sa...

Hunder, selvsagt!

Deerstalker sa...

Er det da nødvendig til stadighet å hundse folk på denne måten?