mandag 21. april 2008

GUTTEBOK FRA BUKTVIK

Fra et medlem av historielaget har vi mottatt en interessant liten bok utgitt i 1941 på Tell Forlag med tittelen Detektivgjengen og mysteriet i Buktvik. Forfatteren er pseudonymet Jardar Jern.

Vi vet i skrivende stund ikke hvem som skjuler seg bak dette navnet. Da vi kontaktet vårt medlem direktør Fredrik Wilhelm With, mistenkte han umiddelbart høyesterettsadvokat Henrik Falck-Pedersen, som i hele mellomkrigstiden var en fast sommergjest her i Buktvik. "Mange gode nordmenn ble gjort arbeidsløse under krigen, så også Falck-Pedersen," forteller With. "Jeg mener å huske at også han grep til dikterpennen da tyskerne fratok ham retten til å praktisere som advokat."

Vi gjengir her direktørens mistanker, men holder selvsagt muligheten åpen for at andre av våre lesere vet nærmere beskjed om saken. Uansett har denne gutteboken noen fornøyelig skildringer av Buktvik i de glade tyveårene som vitner om en intim kjennskap til forholdene på stedet. Vi vil ved en senere anledning gjengi noen passasjer her.

4 kommentarer:

Arnfinn Pettersen sa...

Ah, minner, minner, minner.

Min fars brors sønns mor, hvis søster stelte værelser på hotellet før krigen, fortalte ved en anledning om en herre som tilbragte lengre tid på hotellet og tidvis spurte henne ut om forholdene blant stedets unge.

Hun omtalte ham som Øhrn-Andersen, men på det tidspunkt var hun ikke lenger krystallklar, så de ornitologiske elementene kan nok sees som en indikasjon på at den høystærede With (hvis hukommelse jeg aldri ville drømme om å trekke i tvil), har rett i sin mistanke om forfatterens identitet.

Samtidig indikerer det at Falck-Pedersen planla noe slikt allerede før germanerne besudlet våre fagre strender.

Anonym sa...

Vi i historielaget setter pris på denne opplysningen. I forbindelse med restaureingen av badehotellet på 90-tallet søkte vi å komme i kontakt med så mange som mulig av det tidligere personalet. Men vi har antageligvis ikke klart å finne frem til søsteren av din
fars bros sønn. Hva het hun og når arbeidet hun der? Hvis du erindrer noe av det hun fortalte om livet i Buktvik i gamle dager, er vi selvsagt svært interessert i å høre dette.

A. Gabriel Vigestrand
Formann i BØHL

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Arnfinn Pettersen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.