mandag 14. april 2008

DOMMEDAGSBASUNEN PÅ ØHRNES

En lokalhistorisk tildragelse som sjelden nevnes er den beryktede svermeriske vekkelsen som hjemsøkte Øhrnes fra 1914 til 1917. Det mest særegne - og for distiktet mest iørefallende - aspektet ved denne vekkelsen var den mekaniske dommedagsbasun som den selvoppnevnte profeten Aanon Tellefsen fikk bygget.

Vi gjengir her noen avsnitt fra Ole Svendsens bok Kristenliv i Øhre (1935) hvor dette formørkede kapittel i vår lokal-historie blir beskrevet.

"I 1914 oppstod den svermeriske vekkelse som skapte så megen åndelig uro og strid og som Øhrnes siden er blitt beryktet for. Den hadde sin begynnelse langfredag dette år. Om eftermiddagen hadde Aanon Tellefsen følt seg ualmindelig trett og gått tidlig tilsengs. Midt på natten ble han med ett vekket av en veldig røst som så "Dig skal gis å opprette himmelens rike på Jorden!" I henrykkelse fikk han se hvorledes han stod foran en veldig menneskemasse som strakte seg helt til horisonten. Over massen hørtes igjen en veldig røst si: "Se, Guds ende-tidsbasunm! Se gjenoppretteren Aanon Tellefsen!" Aanon ble straks løftet opp og svevet over menneskemassen, som nu stod kledd i hvite, skinnende kjortler. Derpå våknet han. Han stod straks opp og oppsøkte derpå sine venner Ansgar Vigestrand, Peder Viig og hans hustru Rebekka, for å berette om sitt syn. Og de fikk visshet om at dette var en kallelse fra Herren. Aanon og hans venner begynte straks å forkynne budskapet i hele Øhre prestegjeld, hvor mange iløpet av de neste år kom til tro på "gjenoppretteren" Aanon Tellefsen. Efter det første syn, kom åmden stadig over Aanon, og det profetiske budskap ble forkynt under møtene på bedehuset, som nu var preget av en svermerisk og usunn endetidsforventning med tungetale, rystelser, fall og "dans i ånden". [...]

For at endetidsbudskapet skulle nå ut, beordret Aanon konstruksjonen av en veldig dommedagsbasun. Ansgar Vigestrand, som var en av Øhrnes mest velholdne menn, finansierte foretagenet og et firma som vanligvis konstruerte patent-tåkelurer ("Hansaluren") besørget byggingen. Basunen bestod av fire 2 1/2 meter lange kobbertrakter, hvor en mektig lyd ble frembragt ved at luft ble presset med voldsom kraft gjennem traktene av tre store mekaniske blåsebelger. [...] Basunstøtene kunne høres over hele Buktvik og Indre Øhre, og fra sommeren 1916 kallet de hver lørdag aften og søndag morgen de troende til møte, før skarpe protester fra herredsstyre og sogneprest Meidell førte til at sjøfartsmyndighetene gjorde ende på uvesenet året efter."

2 kommentarer:

Frode Pilskog sa...

Interessant historie.
Eksisterer dommedagsbasunen enno?

Marit Elisebet Totland sa...

interessant. Jeg arbeider med et foredrag om produsenten av Hansaluren til Skudenes historielag. Er det mulig å få vite kilden til dette oppslaget? Hilsen marit.totland@knett.no